PRZEDMIOTY

NAUCZYCIELE

Język polski

mgr Anna Mikulska

mgr Wioletta Placha

mgr Monika Stencel

 mgr Aldona Zganiacz

Język angielski

mgr Agnieszka Gaffke

mgr Marta Litwin

mgr Karolina Materek

mgr Magdalena Tracewicz

Język niemiecki

 

mgr Monika Klimczyk

Język kaszubski

mgr Barbara Szul

Matematyka

mgr Krzysztof Bondarczuk

mgr Barbara Princ

mgr Urszula Zamęcka

Historia

mgr Barbara Hinca

mgr Sławomir Hinca

mgr Barbara Kochańska

mgr Iwona Szymańska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Sławomir Hinca

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sławomir Hinca

mgr Urszula Zamęcka

Fizyka

mgr Urszula Zamęcka

Biologia

mgr Joanna Leśniak

Chemia

mgr Joanna Leśniak

Przyroda

mgr Anna Jagielska

mgr Artur Nowak

Geografia

mgr Anna Jagielska

Technika

mgr Anna Madej

Informatyka

mgr Barbara Kochańska

mgr Anna Madej

 

Wychowanie fizyczne

mgr Tamara Kaśnicka

mgr Izabela Kumpiń

mgr Adam Miśnik

Religia

 

Etyka

mgr Edyta Malek
Małgorzata Kotusiewicz

ks. mgr Zbigniew Kulas

mgr Urszula Zamęcka

Zajęcia artystyczne

mgr Daniel Spoczyński

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Grażyna Bartos

mgr Bożena Dąbek

mgr Irena Klasa

mgr Izabela Kosior

mgr Barbara Krasnoborska

mgr Sylwia Kraśnicka

mgr Edyta Malek

mgr Weronika Piołunkowska

mgr Dorota Weiwer

mgr Beata Woźniak

Paulina Woźniak

 

mgr Iwona Szymańska 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Adriana Błaszczyk

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Dorota Weiwer

Nauczyciele świetlicy

mgr Adrianna Błaszczyk

mgr Katarzyna Brodalska

mgr Artur Nowak

Pedagog

Logopeda

Psycholog

mgr Lucyna Bagińska

mgr Arletta Boyke

mgr Patrycja Paluch

 

Dodatkowe informacje