Kuratorium Oświaty w Gdańsku - Rekrutacja do szkół (bezpośredni link do strony)


Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych 
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

 1. licea ogólnokształcące,
 2. technika,
 3. branżowe szkoły I stopnia.

Dwa pierwsze typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące oraz technikum, kończą się egzaminem maturalnym. Ponadto nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi uczniowi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę 
w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, która umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości.

Dzięki dobrej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (organów prowadzących szkoły) z Dyrektorami i Nauczycielami pomorskich szkół została przygotowana szeroka oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych. Liczba oddziałów (klas) na rok szkolny 2019/2020 jest 2,5 razy większa niż w ubiegłym roku szkolnym. Jestem przekonana, że tak odpowiedzialne działania w obszarze organizacji pracy szkół zapewniają obiektywne i jednakowe zasady przyjęcia Państwa dzieci do pomorskich szkół/ placówek. Tegoroczne warunki rekrutacyjne są porównywalne z tymi, które obowiązywały w poprzednim roku szkolnym.

Szanowni Państwo,

Jestem świadoma, że proces rekrutacyjny, a z tym związana pewnego rodzaju konkurencja, wzbudza emocje i stwarza sytuacje stresowe dla Państwa oraz Państwa dzieci. Przede wszystkim jako matka, która przeżywała i przeżywa każdy egzamin swoich dzieci, chciałabym Państwa zapewnić, że wszystkie pomorskie szkoły zapewniają wysoki poziom edukacji oraz dbają o rozwój kompetencji każdego ucznia i, co jest bardzo ważne, zapewniają bezpieczne warunki nauki. Chciałabym podkreślić, że szkoła to nie budynek, ale przede wszystkim przestrzeń, czas i atmosfera, które pozwalają na wykreowanie dojrzałego 
i samodzielnego młodego człowieka, potrafiącego podejmować odpowiedzialne decyzje.

Wybór szkoły to bardzo ważna decyzja – dotyczy bowiem miejsca, w którym uczeń powinien czuć się dobrze/komfortowo, miejsca, w którym będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania 
i pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną, miejsca, w którym będzie czuł się doceniany.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam podstawowe założenia rekrutacyjne:

 • Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych 
  i gimnazjum/oddziałów gimnazjalnych.
 • Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same.
 • W każdej szkole będą pracowały dwie odrębne komisje rekrutacyjne: jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej.
 • Uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe.
 • Uczniowie po 8 letniej szkole podstawowej będą kontynuowali naukęw 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej, natomiast uczniowie po ukończeniu nauki w gimnazjum/ oddziałach gimnazjalnych będą kontynuowali naukę w 3 letnim liceum lub 4 letnim technikum lub 3 letniej szkole branżowej.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakładce: „Rekrutacja”znajdują się szczegółowe informacje związane z rekrutacją, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, które ustalają zasady obowiązujące podczas rekrutacji.        
Dodatkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiło specjalne numery telefonów, 
pod którymi uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące zasad rekrutacyjnych.

Informacje o numerach telefonów:

 1. Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego z siedzibą w Gdyni(miasta na pp: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty: gdański, pucki, nowodworski, wejherowski) - starszy wizytator Marzena Lipka, tel.: 58 663 34 29
 2. Delegatura Kościerzyna (powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski)

- starszy wizytator Stefan Rymon-Lipiński, tel.: 58 694 09 86

 1. Delegatura Słupsk (powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto na pp. Słupsk)

- starszy wizytator Jolanta Szlagor, tel.: 59 846 85 05

 1. Delegatura Tczew (powiaty: malborski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski), starszy wizytator Krzysztof Jezierski, tel.: 58 530 36 16.

Pytania mogą Państwo zadać również w formie elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

wyrażam nadzieję, że przegotowane przez kuratorium oświaty informacje są czytelne, zrozumiałe i wyczerpujące. Jako Pomorski Kurator Oświaty dołożę wszelkich starań, żeby otrzymali Państwo rzetelną informację i pomoc w zakresie zasad rekrutacyjnych. 
W tym miejscu chciałabym również podziękować wszystkim Paniom i Panom Starostom, 
Prezydentom i innym Organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne za współpracę i przygotowanie, wspólnie z Dyrektorami i Nauczycielami, pomorskich szkół/placówek oświatowych do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Z wyrazami szacunku

dr Monika Kończyk

Pomorski Kurator Oświaty

W naszej szkole rozpoczynamy nabór do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się już 31 stycznia 2019 roku i trwać będzie do 8 lutego 2019 roku, ale tylko dla dzieci i uczniów którzy będą kontynuowali naukę w oddziale przedszkolnym lub klasie I naszej szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla pozostałych odbędzie się w terminie od 25 lutego do 8 marca 2019 roku.

Listy kandydatów zostaną opublikowane w dniu 13 marca 2019 roku.

 

Przewidziane jest również postępowanie uzupełniające, które rozpoczyna się 24 kwietnia 2019 roku i kończy się  10 maja 2019 roku.

Listy kandydatów z tego postępowania zostaną opublikowane w dniu 15 maja 2019 roku.

 

Wszystkie potrzebne informacje i wnioski znajdziecie Państwo w zakładce Przedszkole lub Szkoła Podstawowa.

 

Rekrutacja dla rodzica kończy się w momencie złożenia oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej. Ww. oświadczenie składamy, gdy nasze dziecko zostanie zakwalifikowane do przyjęcia, czyli gdy będzie umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych: opublikowanej w postępowaniu rekrutacyjnym - 13 marca 2019 r. lub 15 maja 2019 r. w postępowaniu uzupełniającym.

druk oświaczenia woli do oddziałów przedszkolnych

druk oświadczenia woli do I klasy szkoły podstawowej

UWAGA!

Rodzice składający deklaracje i wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego oraz kontynuację edukacji w klasie I szkoły podstawowej w terminie 31  stycznia - 8 lutego 2019 r., oświadczenie woli, wyrazają w składanej deklaracji lub wniosku. Nie przewiduję się dla tych rodziców ponownego składania oświadczenia.

Dodatkowe informacje