egzaminprobny

Drodzy Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty,

zachęć je do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

https://cke.gov.pl/

Dodatkowe informacje